Kontakt / Dane

Masz pytanie?
Skontaktuj się z Obsługą Klienta:

sklep@yope.me

Inspektor Ochrony Danych

iod@yope.me

Adres biura

YOPE Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa, Polska
NIP 7010399349

Dla partnerów biznesowych

bok@yope.me

Sales outside Poland

export@yope.me

Kontakt prasowy

anna.korzen@yope.me

Sugestie/social media

info@yope.me